Persondatapolitik

Dette er Leanders persondatapolitik:

1. GENERELT
1.1 Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har. Vi indsamler oplysninger om din brug af hjemmesiden, behandler oplysninger om personer, der tilmelder sig vores nyhedsbrev, eller bestiller varer via vores B2B portal. Herudover behandler vi oplysninger om personer, der henvender sig til os skriftligt.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside Leander.com.

1.3 Leander er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Leander kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Når du besøger Leander.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Leanders Cookiepolitik anvendelse, når du bruger leander.com.
     2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring,         herunder retargeting via Facebook og Google.
    2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6,     stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring     som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og     hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. 

2.2 Når du køber et produkt via B2B portalen, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks navn, adresse, emailadresse, telefonnummer og oplysninger om hvilke produkter du køber og leveringsønsker.
     2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig samt for, om     nødvendigt, at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb     behandler vi i de tilfælde at vi skal overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og     regnskab.

     2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra fb, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv. for at leverer relevant information til dig.
     2.3.1 Formålet er at levere nyhedsbreve til dig.
     2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES MED BEHANDLINGEN
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvis på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne markedsføre vores varer til dig, herunder at vise dig relevante tilbud og forbedre hjemmesiden.

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 I det omfang, der er indlejret indhold på leander.com fra tredjeparters hjemmesider, sker der rent teknisk en udveksling af din IP-adresse til den pågældende tredjepart, som får oplysning om, at din IP-adresse har besøgt leander.com. Leander har desuden Facebook Pixels implementeret på leander.com for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer.  Dette indebærer, at når du besøger leander.com modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger leander.com på. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på leander.com f.eks. til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Leander anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

4.2 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS, UPS, Dachser eller den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig, hvis du handler via Leanders B2B portal. Transportører er selvstændig dataansvarlige.

4.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.

4.4 Tre af disse data behandlere, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. og Mailchimp er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem Kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC), jfr. EU Persondataforordningens art. 46, stk. 1, jf. stk. 2, litra c.

5. DINE RETTIGHEDER
5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

5.2  Indsigtsretten
     5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
     5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til leander@leander.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.3  Retten til berigtigelse
     5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.4 Retten til sletning
     5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
     5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

5.6 Retten til dataportabilitet
     5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7 Retten til indsigelse
     5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
     5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 4.1 og 4.2.

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
     5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig, ved tilmelding af nyhedsbrevet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på leander@leander.com.

5.9 Retten til at klage
    5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. SLETNING AF PERSONDATA
6.1 Oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

6.2 E-mail og telefonnr. indsamlet i forbindelse med køb via B2B portalen jfr. pkt. 2.2. slettes ved samarbejdets ophør, med mindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. Punkt 2.3 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrev gemmes i 2 år efter udsendelse af sidste nyhedsbrev

7. SIKKERHED
7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8. KONTAKTOPLYSNINGER
8.1 Leander er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Leander A/S
Georg Jensens Vej 8
8600 Silkeborg

Tlf. nr.: +45 86 86 90 88
E-mail: leander@leander.com

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
9.1 Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på leander.com

10. VERSIONER
10.1 Dette er version 2 af Leanders persondatapolitik dateret den 16. juli 2021.